Pages

Wednesday, January 16, 2013

A Wakhi Story: Tru Dust


Tru Dust: Mirprič, Qerɣa woz Maks

Čiz tu čiz ne tu, tru dustev tu, mirprič, qerɣa woz maks. Yaštev delemanen ɣafč garm dust tu. Yi roreṣ̌ qerɣaeṣ̌ x̌ʉ sendal drevd. Mirpričet maks e žarž resten. Albat raxniɣ̌ ta zyot tu, ska žarž nereṣ̌ wezde, yaštev de x̌ʉ yarken ɣafč sarmʉkʉl tu.

Ačanak (bixelew) ya mirpirič ra žarž ɣirde x̌e merte. X̌e maks hatumer malol vite ki, ɣ̌afč šak mulol vite čiž er ki yow e baf dust mirpirič ra žarž ɣ̌ird e x̌e merte. Maks ya x̌u roy ṣ̌ew kert x̌e wezde qarɣ̌a ṣ̌ix̌. X̌ati ki “spo roy ṣ̌ew vite, spo baf dust spo baf yorbar, mirpirč ɣ̌ird e ra ẓ̌arẓ̌ x̌e merte”. Qarɣ̌a er hatum er šak reɣde, hatumer malol vite yow be bet, yow e x̌at ki “sak en ce šarminda vite, ce xijolat en vite, ce ṣ̌ak yar vite”. hya x̌u sandal eṣ̌t devd ya carzen da δast tu x̌e, albat šak yar reɣ̌de x̌e, ya yate x̌e x̌u kat I nixt.